ISO 9001:2015

ATV Springs behaalt ISO 9001:2015 certificaat

Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem is één van de belangrijke pijlers van ATV Springs. Het is dan ook niet voor niks dat wij sinds 1997 gecertificeerd zijn en jaarlijks een herkeuring hebben door TÜV Nederland. Op 31 juli hebben wij wederom een externe audit gehad en zonder afwijkingen voldoen wij aan de hoge eisen die de certificering ISO 9001 stelt.

Overgang versie ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015

De externe audit was dit jaar een extra uitdaging, de ISO normering is aangepast en veranderd naar versie 9001:2015. De overgang vergde een verdere verdieping van het managementsysteem en enkele aanpassingen in de procedures. Zo wordt er ook gekeken naar de bedreigingen en kansen binnen- en buiten de organisatie. Dit geeft het management een extra mogelijkheid om de risico’s en kansen in kaart te brengen en daarop beleid te maken.

Ten aanzien van kwaliteit is het beleid bij ATV Springs gericht op:

  • Het in stand houden en vergroten van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
  • Het vergroten van de kennis en ervaring die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn;
  • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
  • Het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteitsdoelstellingen en continu verbeteren;
  • Het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
  • Het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
  • Het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werkmethodiek bij elke opdracht tot zijn recht komt;
  • Het leveren van draad- en bandstaalproducten conform de gestelde eisen door onze opdrachtgevers.

Het continueren van zo’n hoge kwaliteitscriteria maakt ons de betrouwbare en professionele partner die u zoekt. Waarbij de mogelijkheden nagenoeg onbegrensd zijn.

 

Iso certificaat 9001                    Iso 9001 certificaat